Friday, December 8, 2023

兄弟班贏盡掌聲

天從人願易地得天下

賀蘭杜夫有美麗情懷

大灣玫瑰放出做至尊

壯志凌雲加罩變神駿

年年冠降班天從人願

夠響系人馬做大哥

捧次口孖寶勝利夠響

新季祝各馬迷識贏

最受歡迎

港馬貼士

港馬貼士

文社詩苑.紅妝推介