Sunday, October 21, 2018

花落誰家暫未明

烏雲密布難掃清

波怪論波

就算爭氣也覺遲

試問誰不堪一擊

自我安慰鸚鵡鳴

勝必打躬作揖

看誰階下囚

歐洲國家盃再起風雲

小將擔正耳目新